Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 18.6.2018

Dátum zverejnenia: 12.06.2018

Slovenská distribučná, a.s. oznamuje, že dňa 18.6.2018 v čase od 07:30 do 16:30 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie na ul. I.čsl.brigády,  ul. Hrabiny,  ul. Pod Kanálom, a záhradkárskej osade 9. máj. Podrobnejší popis jednotlivých odberných miest sa nachádza  v prílohe tohto oznamu.