Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 31.03.2022

Dátum zverejnenia: 01.03.2022

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, 
že dňa 31.03.2022

v čase od 6:30 hod do 14:30 hod

 

bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. 

Lokalita, ktorej sa týka prerušenie distribúcie elektriny je uvedená v prílohe.