Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny na ul. Hrabiny dňa 25.4.2018

Dátum zverejnenia: 20.04.2018

 
 

 

Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje,

že v termíne od: 25.4.2018 08:15 do: 25.4.2018 14:30 

bude prerušená distribúcia elektriny

na ul. Hrabiny,

z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. 

Podrobný rozpis podľa čísla domov sa nachádza v prílohe tohto oznamu.