Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie

Dátum zverejnenia: 19.11.2015

Stredoslovenskká energetika – Distribúcia a.s., Oznamuje, že v dňoch 26.11.2015 a 27.11.2015, v čase od 7.30 hod do 18.00 hod. ,  bude odstavená dodávka elektriny  v časti obce Lipovec, podľa priloženej prílohy.