Oznámenie o prerušení dodávky elektriny

Dátum zverejnenia: 14.10.2019

Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že dňa: 
 

12.11.2019 v čase od 7:30 hod. do 18:00 hod. bude prerušená dodávka elektriny na ulici:

 

Dúbravy.

 

Podrobný rozpis miest nájdete v prílohe.