Oznámenie o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Dátum zverejnenia: 10.04.2017

 
Obec Lipovec  v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3)  Zákona č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

zverejňuje ponuku na  prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku č.p. KN-C- 2140 k.ú Lipovec