Oznámenie o strategickom dokumente “ SMART Koncepcia rozvoja kultúry Žilinského samosprávneho kraja“

Dátum zverejnenia: 25.01.2022