Oznámenie o výsledku verejného obstarávania „Stavebné úpravy a prístavba hasičskej zbrojnice Lipovec – prístavba garáže “ 

Dátum zverejnenia: 10.12.2018