Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením

Dátum zverejnenia: 03.04.2018

Ministerstvo dopravy a výstavby SR oznamuje začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením  na stavbu „Diaľnica D1 Višňové-Dubná Skala“