Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením

Dátum zverejnenia: 04.11.2022