Oznámenie o začatí správneho konania

Dátum zverejnenia: 13.02.2013

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub dreviny a nariadenie miestnej obhliadky.