PLÁN kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Dátum zverejnenia: 
05.12.2011

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, so zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, činnosť hlavného
kontrolóra bude v prvom polroku 2012 zameraná na výkon následných finančných kontrol za
vybrané obdobie a spracovanie odborných stanovísk v súlade s platnou právnou úpravou.

Pripravujeme

Dátum podujatia:
30.04.2019
Dátum podujatia:
01.05.2019
          Klub slovenských turistov Lipovec, v spolupráci s DHZ a zložkami obce Výs pozývajú na športové hry detí a mládeže, ktoré sa uskutočnia dňa 1. mája 2019 v priestoroch pod kultúrnym domom v Lipovci.  prezentácia súťažiacich sa...

Najnovšie foto

Aktuálne počasie