PLÁN kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Dátum zverejnenia: 
05.12.2011

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, so zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, činnosť hlavného
kontrolóra bude v prvom polroku 2012 zameraná na výkon následných finančných kontrol za
vybrané obdobie a spracovanie odborných stanovísk v súlade s platnou právnou úpravou.

Pripravujeme

Dátum podujatia:
10.08.2019
Klub slovenských turistov Lipovec aj tento rok usporiadava dňa 10.8.2019 Výstup na vrch Panošiná.  Tešíme sa na Vašu účasť. 
Dátum podujatia:
14.09.2019
Obec Lipovec Vás srdečne pozýva na oslavy "Dňa obce Lipovec" ktorá sa uskutočnia dňa 14.septembra 2019 od 13.00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu a jeho okolí.  Oslavy sa ponesú v duchu histórie a pripomenutia 645. výročia prvej písomnej zmienky o Lipovci.   Pre...

Najnovšie foto

Aktuálne počasie