Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2018

Dátum zverejnenia: 02.01.2018