Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2020

Dátum zverejnenia: 30.12.2019