Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2021

Dátum zverejnenia: 26.04.2021