Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2022

Dátum zverejnenia: 16.06.2022

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva
na II. polrok 2022

 

     Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa konajú spravidla v stredu, v čase o 16.30 hod. na obecnom úrade v Lipovci , v nasledovných termínoch :

14.9.2022     streda    –   riadne zasadnutie OZ

26.10.2022     streda    –   riadne zasadnutie OZ

             23.11.2022     streda    –   Ustanovujúce zasadnutie OZ

    

     Termíny  jednotlivých zasadnutí  môžu byť podľa potreby  upravené. O presných termínoch ako aj konkrétnych programoch zasadnutí budú poslanci a občania včas informovaní.