Poďakovanie

Dátum zverejnenia: 17.12.2014

Poďakovanie
Vážení spoluobčania,
aj touto cestou sa Vám chcem poďakovať za prejavenú dôveru, ktorú ste mi preukázali v komunálnych voľbách 15.11.2014 a zvolili ste ma za starostu našej obce.

Sľuby, ktoré som dal vo svojom programe sa budem snažiť v plnej miere uskutočniť, samozrejme v úzkej súčinnosti s novozvoleným zastupiteľstvom.

O všetkých krokoch a vykonanej práci Vás budeme informovať  aj prostredníctvom našej internetovej stránky.

Kontrola našej vykonanej práce bude predovšetkým na Vás občanoch tejto obce.

PhDr. Jozef Mada