Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na 30.11.2022

Dátum zverejnenia: 25.11.2022