Pripomienkovanie k Rámcovému návrhu Cestovného poriadku vlakovej dopravy pre obdobie 2024/2025

Dátum zverejnenia: 11.07.2024

Cestovný poriadok železničnej osobnej dopravy (GVD) – ŽSK (zilinskazupa.sk)

Termín pripomienkovania je do 22. 07. 2024.
– Pripomienky zasielajte na adresu: dana.lajdova@zilinskazupa.sk a lucia.vrablova@zilinskazupa.sk .
– Po termíne je potreba zasielať pripomienky priamo na zákaznícke centrum dopravcu ZSSK, a. s. – https://www.zssk.sk/zakaznicke-podania/ .