Program zasadnutia OcZ, dňa 25.3.2015

Dátum zverejnenia: 21.03.2015

Starosta obce zvoláva 4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 25.3.2015 /streda/ v kancelárii starostu obce so začiatkom o 17.00 hod.