Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin – Identifikácia a registrácia chovu ošípaných

Dátum zverejnenia: 13.01.2020

 
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin,

žiada o súčinnosť pri identifikácii a registrovaní chovu ošípaných na území obce Lipovec. 

Z uvedeného dôvodu žiadame v termíne do 15.1.2020

všetkých chovateľov čo i len 1 ks ošípanej, aby túto skutočnosť nahlásili na Obecný úrad v Lipovci, 

tel. 0915 710 762, alebo 0915 710 948