Rozhodnutie o prerušení kolaudačného konania k stavbe: „10784-Lipovec-Pri cintoríne NNK“

Dátum zverejnenia: 05.11.2019