Rozpočet obce Lipovec na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016

Dátum zverejnenia: 12.12.2013

Rozpočet obce Lipovec ( príjmová + výdavková časť) na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016.