Rozpočet obce Lipovec na rok 2014

Dátum zverejnenia: 11.12.2013

Rozpočet obce Lipovec (príjmová + výdavková časť) na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016.