Správa o hodnotení strategického dokumentu DOPLNOK “ Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“

Dátum zverejnenia: 09.07.2020