SSE – dňa 13.6.2014 od 8.00 hod. do 13.6.2014 13.00 hod.

Dátum zverejnenia: 04.06.2014

Stredoslovenská energetika – DISTRIBÚCIA oznamuje občanom, že dňa 13.6.2014 od 8.00 hod. do 13.6.2014 13.00 hod. bude z dôvodu plánovacích prác na zariadeniach distribučnej sústavyprevádzkovateľa spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. obmedzená distribúcia elektriky pre rodinné domy : Ul. Hoskorná, rodinné domy č. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61

Obecný úrad Lipovec