Stanovisko HK k návrhu viacročného rozpočtu obce Lipovec, na roky 2016-2018

Dátum zverejnenia: 29.12.2015