Sviatok Anjelov strážcov – pozvánka

Dátum zverejnenia: 17.10.2017

 
 

 

Rímsko-katolícky farský úrad Vrútky,

v spolupráci s obcou Lipovec

Vás srdečne pozývajú na

SVIATOK ANJELOV STRÁŽCOV

21.10.2017

11.00 hod.

Lipovec – areál Kultúrneho domu

11:00 – sv. omša

12:00 – guláš, občerstvenie

Srdečné pozvaní sú všetci obyvatelia obce Lipovec.

Stretnutie sa uskutoční v Kultúrnom dome.

Pre imobilných občanov je možné zabezpečiť odvoz autom na tel. čísle 0907435715.