Uznesenie vlády SR č. 678 uverejnené v ZZ č. 290/2020, rozšírenie opatrení v rámci vyhlásenia núdzového stavu

Dátum zverejnenia: 23.10.2020

Vláda slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 22.10.2020 prijala 
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 678

z 22. októbra 2020

k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020