Verejná vyhláška Oznámenie o strategickom dokumente “ Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021 – 2027″

Dátum zverejnenia: 27.07.2020