Vnútorný predpis č. 2/2010 – Zásady postupu pri vybavovaní sťažností

Dátum zverejnenia: 01.08.2010

Vnútorný predpis č. 2/2010: Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Lipovec