Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013, ktorým sa určuje postup a podmienky poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky sociálnej pomoci Obcou Lipovec

Dátum zverejnenia: 30.04.2013