Všeobecne záväzné nariadenie obce Lipovec č. 1/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Lipovec

Dátum zverejnenia: 12.11.2020