Vyhlásenie VZN č. 2/2016 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území obce Lipovec

Dátum zverejnenia: 26.04.2016