Vyhlásenie VZN o nakladaní s KO a DSO na území obce Lipovec

Dátum zverejnenia: 30.06.2016