Výsledky testovania na prítomnosť koronavírusu COVID 19 v obci Lipovec, počas I. a II. kola celoplošného testovania “ Spoločná Zodpovednosť“

Dátum zverejnenia: 09.11.2020

Výsledky testovania I. kolo v dňoch 31.10.2020 a 1.11.2020 

Celkový počet vykonaných testov  :  607

Z toho obyvatelia Lipovca/ ostatní :  385/222 

Zistených pozitívnych   celkom     : 7 z toho 3 obyvatelia Lipovca 4 Martin 

 

Výsledky testovania II. kolo v dňoch 7.11.2020 a 8.11.2020 

Celkový počet vykonaných testov  :  584

Z toho obyvatelia Lipovca/ ostatní : 

Zistených pozitívnych   celkom     : 5 z toho 4 obyvatelia Lipovca 1 Martin 

 

Žiadame všetkých zistených pozitívnych občanov Lipovca, aby boli ohľaduplní voči svojim spoluobčanom a dodržiavali predpísané karanténne opatrenia !