Vývoz žúmp počas opatrení COVID-19

Dátum zverejnenia: 06.04.2020

Obec Lipovec
oznamuje občanom, že v zhľadom k nutným preventívnym opatreniam na zabráneiie šírenia ochorenia COVID-19 bola v okrese Martin pozastravená služba vývozu žúmp z domácností spoločnosťami Brantner Fatra a TURVOD a.s.

Na základe rokovania krízového štábu TURVOD a.s. so zástupcami RÚVZ Martin bola táto služba obnovená.

Služba sa objednáva na stránke TURVOD-u a.s.              

http://www.turvod.sk/vyvozy/manager.php?sub=zadanie.