Výzva na predkladanie ponúk Športový areál v obci Lipovec- multifunkčné ihrisko

Dátum zverejnenia: 02.11.2017