Výzva na predkladanie ponúk – „Zateplenie budovy Materskej školy v obci Lipovec (zníženie energetickej náročnosti) – projektová dokumentácia“

Dátum zverejnenia: 26.02.2020