Výzva na predloženie ponuky na zákazku “ Zateplenie budovy Materskej školy v obci Lipovec ( zníženie energetickej náročnosti )- projektová dokumentácia

Dátum zverejnenia: 23.03.2020