VZN č. 3/2013

Dátum zverejnenia: 15.04.2013

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013 o poskytnutí dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám poskytujúcim voľnočasové aktivity pre deti a mládež.