VZN č. 3/2014 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu obce

Dátum zverejnenia: 25.11.2014

VZN č. 3/2014 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu obce