VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lipovec, okres Martin

Dátum zverejnenia: 18.02.2015

VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lipovec, okres Martin