VZN č. 5/2015 o podmienkach parkovania a odstavenia vozidiel v obci Lipovec

Dátum zverejnenia: 30.11.2015

vzn_c._5-2015_o_parkovani_a_odstaveni_vozidiel_v_obci_lipovec.pdf