Zájazd do Poľskej Jablonky

Dátum zverejnenia: 11.02.2016

 
ZO  Slovenského zväzu Protifašistických bojovníkov v Lipovci

_______________________________________________________________

 

 

 

 

 

O Z N A M

ZO Protifašistických bojovníkov v Lipovci oznamuje občanom, že

dňa 9.marca 2016 t.j. v stredu

organizuje zájazd do Poľskej republiky, mesta Jablonka. Odchod autobusu je o 07.00 hod. zo zastávky MHD v Lipovci.

Účastnícky poplatok je 5 €.  

Záujemcovia  majú možnosť prihlásiť sa na zájazd do 1.3.2016 u

p. Mgr. Kevickej  č. tel.: 0908 910 980

     p. JUDr. Chrenovej  č. tel.: 0915 791 762