Zápisnica a uznesenia prijaté na 32. zasadnutí Obecného zastupiteľstva Lipovec, konaného dňa 15.6.2022

Dátum zverejnenia: 23.06.2022