Zápisnica a uznesenia z 15. riadneho zasadnutia OcZ zo dňa 23.9.2020

Dátum zverejnenia: 01.10.2020