Zápisnica a uznesenia z 18. riadneho zasadnutia OcZ Lipovec, zo dňa 16.12.2020

Dátum zverejnenia: 30.12.2020