Zápisnica a uznesenia z 21. riadneho zasadnutia obce Lipovec, zo dňa 19.5.2021

Dátum zverejnenia: 01.06.2021