Zápisnica a uznesenia z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lipovec, konaného dňa 14.12.2022 (streda) so začiatkom o 16:30 hodine v kancelárii starostky obce Lipovec na obecnom úrade Lipovec

Dátum zverejnenia: 22.12.2022